Testimonials

Gemeente Leudal

"Marcel heeft vanaf eind 2016 tot juli 2018 bij de gemeente Leudal gewerkt als senior financieel adviseur. Zijn voornaamste taken en verantwoordelijkheden waren de P&C Cyclus (opstellen begrotingen, jaarrekeningen en nota’s) en het fungeren als aanspreekpunt voor de afdelingshoofden. Hij zoekt onderwerpen tot op de bodem uit en zijn adviezen zijn deskundig en degelijk. Daarnaast is hij goed bereikbaar voor eventuele vragen en neemt de tijd om alle opties uit te leggen en door te nemen. Bovendien is hij prettig in de omgang en staat hij midden in de groep."

Loes van Hoof- de Groot
Gemeente Eindhoven

"Marcel heeft een belangrijke opdracht bij de gemeente Eindhoven voor het inkoopproces (Jeugdzorg, Wmo2015 en Participatiewet) vervuld. Later is deze opdracht verder uitgebouwd omdat de combinatie van persoonlijke drive, persoonlijke vaardigheden, kennis en kwaliteiten langer nodig waren.

In het kort omvatte de opdracht: Bouw een inschrijfformulier gebaseerd op de historische gegevens waarin oude productcodes automatisch vertaald moeten worden naar nieuwe productcodes (geaggregeerd) met toepassing van de tarifering, toe te passen korting en de omklap van de voorheen veelal toegepaste inspanningsgerichte uitvoeringsvariant naar de outputgerichte variant. De inschrijvingen werden daarna beoordeeld. Dus ook de werkinstructies en beoordelingscriteria moesten hierop ontwikkeld worden. Alle afzonderlijke contracten (aanbieder, producten en tarieven) moesten vervolgens in een nog te bouwen beheerssysteem komen. T/m het bouwen van het beheerssysteem, dat was de opdracht van Marcel. Later hebben we ook gevraagd om de contracten in het beheerssysteem te verwerken aangezien het beheerssysteem dermate ingewikkeld was geworden dat we die expertise op dat moment niet in huis hadden.

Deze opdracht klinkt als ik het nu teruglees redelijk simpel. Maar de praktijk tijdens dit proces was zeer weerbarstig met veel onvoorziene zaken, ad hoc zaken, onderbezetting, communicatie, regio, verantwoordelijk wethouders, afhankelijkheden in de planning, strakke deadlines, inhoudelijke en financiële knelpunten en een grote verantwoordelijkheid t.a.v. de beheersing en het vormgeven van de tarievenbijlagen per aanbieder.

Marcel is tijdens dit proces echt een van de succesfactoren geweest waardoor we met de zorginkoop staan waar we nu staan. In de piek van de contractering was er geen tijd om stil te staan. We konden alleen maar vooruit. Daarnaast hadden we te kampen met onderbezetting, en was onder andere Marcel een van de “single points of failure” geworden. Ons team heeft Marcel ervaren als zeer flexibel, loyaal en kundig. In de hectiek hebben we als team op onmogelijke uren en tijden gewerkt om onze doelstellingen te behalen. Zo ook Marcel. Wat dat betreft is Marcel een teamplayer pur sang met een projectmatige aanpak die afhankelijkheden in de planning goed doorziet. Tijdens het totale proces hebben we Marcel steeds beter leren kennen. Het snelle schakelen, persoonlijke benadering, gezond boeren verstand, loyaliteit, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zijn gezonde dosis humor kenmerken zijn persoonlijke aanpak. Prima aansluiting in ons team en in een proces waar je van elkaar afhankelijk bent. Dit in combinatie met de zijn financiële, inhoudelijke kennis en controllers vaardigheden was het een perfecte match.

Kortom, ik had Marcel graag als vaste collega in gemeente Eindhoven gehad!
Wat mij betreft werken we in de toekomst nog vaak samen!!

Pascalle Theunissen
Ortho-Technics

"Bijna twee jaar werken wij samen met Marcel. De samenwerking met Marcel kenmerkt zich door een persoonlijke setting. Op de vooravond van verandering was Marcel de juiste persoon die ons kon begeleiden naar een nieuw begin. Een nieuwe opstart van ons bedrijf op een andere locatie en onder een nieuwe naam. Een spannende en innoverende periode waarin het belangrijk is, dat er een vertrouwenspersoon is die je tijdens dit gehele traject begeleidt. Deze begeleiding heeft Marcel met veel passie en toewijding gedaan. Door naar onze behoeften te luisteren en door gerichte vragen te stellen aan ons als ondernemer gaf Marcel ons inzicht in onze eigen stijl van ondernemen. Onze bedrijfsprocessen werden onder de loep genomen. Kritisch en doelbewust: waarom werk je op deze manier, wat zijn de kosten die je maakt, wat is je marge? Waar wil je staan als ondernemer op lange termijn? Allemaal vragen die noodzakelijk zijn om je het inzicht te geven in je bedrijfsprocessen en om je koers te bepalen. Op basis van deze resultaten is er bijvoorbeeld een cashflow document opgesteld. Dit document geeft ons als ondernemer een allround beeld van de huidige stand van zaken en voor de lange termijn. Aangezien ondernemen een voortdurend proces is werken wij nog altijd met Marcel samen. Zijn kennis en daarbij behorende inzichten zijn voor ons als ondernemer waardevol."

Dr. P.G. Verduijn
Directeur Reinaert Kliniek

"De heer Simons heeft de leiding gehad over de financiële administratie, het bedrijfsbureau en het medisch secretariaat. De heer Simons heeft veel kennis van zaken, beschikt over een goede presentatietechniek en kan zich aanpassen aan elk niveau in de organisatie, waardoor hij zeer toegankelijk is. De heer Simons is een loyale en collegiale werknemer. Het is een genoegen met hem samen te werken."

Mr. F.A.H.M. van Attekum
Gevolgmachtigde Deloitte

"Drs. M.G. Simons, bij ons werkzaam geweest in de functie Manager, heeft een grote inhoudelijke kennis van zaken en een grote gedrevenheid. Het is een fijne en loyale collega en is een goede leidinggevende die in doen en denken een voorbeeldrol vervult."

Majoor C.M.A.L. Habraken
Koninklijke Militaire School

"De heer M.G. Simons heeft, in de rang van kapitein, in de periode 1 juli 1994 t/m 19 augustus 1996 tot volle tevredenheid gefunctioneerd als hoofd van het bureau Financieel-Economische Zaken van de Sectie Control. Hij heeft in deze functie onder meer een kosteninformatiesysteem opgezet en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de kostenbeheersing binnen de Koninklijke Militaire School. Hij heeft hierbij blijk gegeven een grote deskundigheid te bezitten op bedrijfseconomisch gebied."