Ervaring

Management
 • Hoofd interne controle, tevens MT-lid
 • Hoofd financieel economische zaken
 • Hoofd bureau financiën en informatiemanagement, tevens MT-lid
 • Manager van een specialistenteam, tevens MT-lid
 • Manager business control, tevens MT-lid
 • Hoofd bedrijfsvoering/financiën, tevens MT-lid
 • Clusteradviseur planning en control Sociale Zaken
 • Projectleider inkoop sociaal domein
 • Senior financieel adviseur
 • Planning & control
  Opstellen/coördineren/vernieuwen:
 • Meerjaren beleidsplannen
 • Traject van de Kadernota
 • Traject van de begroting
 • Traject van de tussentijdse rapportage
 • Traject van de jaarrekening
 • Opzetten balanced scorecard
 • Bedrijfsvoering
 • Financieel beleid en beheer
 • HR
 • Procesbeheer
 • Applicatiebeheer
 • Administratieve organisatie en Interne controle
 • Contractbesprekingen
 • Aanbestedingen
 • Gemeentecontracten voor jeugdhulp in Rijnmond, Zeeland, Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid
 • Kwaliteit
 • Voorbereiden accreditatie ZKN-keurmerk door KIWA (ZBC-specifiek)
 • Coördineren accreditaties ZKN ISO 9001 (revalidatie/audiologie)
 • Voorbereiden visitatie Orthopedie
 • Budgetverwerving
 • Opzetten kostprijzen per zorgproduct
 • Ondersteunen bestuurder bij budgetonderhandelingen VGZ en CZ
 • Voeren van onderhandelingen met VGZ en CZ
 • Voorbereiden visitatie VGZ (o.a. dossiercontrole)
 • Digitaal aanleveren van onderhandelingsbestanden
 • Berekenen passantentarieven
 • Coördineren overgang naar DBC
 • Coördineren overgang naar DOT
 • Oplossen problemen met tarieven, Vektis, zorgverzekeraars, patiënten (zorgverzekering gerelateerd)
 • Bijzondere opdrachten
 • Fraudeonderzoek o.l.v. Rijksrecherche, naar aanleiding van interne controle
 • Opzetten businesscase voor uitbreiding kliniek met nieuwe locatie
 • Oplossen conflict met zorgverzekeraar
 • Organisaties waarvoor werd gewerkt
 • Gemeenten: Cranendonck, Eindhoven, Heerlen, Heeze-Leende, Landgraaf, Leudal, Maastricht, Sittard-Geleen, Someren, Valkenwaard, Veldhoven, Venlo, Voerendaal
 • Provincies: Limburg
 • Zorgorganisaties: Adelante, Instituut Verbeeten, Meander Medisch Centrum, Ortho-technics, Ortho-vision, Reinaert Kliniek, Stichting Hart voor Zorg en Welzijn, MC Kinderplein
 • Jeugdhulp organisaties: Stichting Hai-5, Stichting Somnium Zorg, Stichting Yvoor, Stichting Zorgen & Zo
 • Decentralisatie AWBZ en Jeugdwet